Brandmeldinstallatie

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie is een samenwerkend systeem dat ervoor zorgt dat er tijdig gewaarschuwd wordt bij brand. Dit systeem kan bestaan uit verschillende onderdelen. We lichten enkele onderdelen toe.

1. Ontruimingsalarminstallatie

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) is gebouwd om een snelle en ordelijke ontruiming mogelijk te maken. In veel gevallen is deze installatie gekoppeld aan het brandmeldsysteem. Een ontruimingsalarminstallatie maakt gebruik van sirenes met het bekende slow-whoop signaal. Ontruimingsinstallaties kunnen ingesteld worden binnen een gebouw of een gedeelte ervan.

2. Doormelding brandmeldinstallatie

Een brandmeldsysteem is specifiek voor het opmerken van een brand. We hebben het dan over de rookmelders en het systeem dat de informatie verzamelt. Wanneer een brand door het systeem is opgemerkt, moet het ook worden doorgezet naar een externe meldkamer. Dit noemen we de doormelding. Wist u dat het erg belangrijk is om die doormelding goed te onderhouden? Daar leest u meer over in dit artikel.

3. Handmelder

Een handmelder is het kastje aan de muur met de glazen voorkant. Als het glaasje wordt ingedrukt, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar het systeem. Dit zet bijvoorbeeld de ontruimingsinstallatie in werking. Eventueel wordt een doormelding verstuurd naar de alarmcentrale. Er zijn verschillende soorten handmelders:

  • Rode handmelders zijn het meest bekend en zorgen voor een brandmelding.
  • Gele handmelders activeren een blusinstallatie.
  • Blauwe handmelders zetten een blusinstallatie stop.
  • Groene handmelders geven een elektrische vergrendeling vrij. Deuren gaan zo van het slot af zodat er gebruik gemaakt kan worden van een vluchtroute. Vaak zijn deze systemen ook gekoppeld aan een beveiligingssysteem om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

4. Rookmelder

Een rookmelder is er in verschillende verschijningsvormen: de optische, thermische en ionisatierookmelder.

Optische rookmelder

De bekendste van de drie is de optische rookmelder. Deze rookmelder werkt met een infrarood sensor. Wanneer het zicht van deze sensor belemmerd wordt, gaat het alarm af.

Thermische rookmelder

Een andere variant is de thermische rookmelder. Deze geeft een signaal af bij een snel stijgende temperatuur of een hoge temperatuur. Dit is een minder gebruikte optie omdat een smeulende brand al veel gevaarlijke rook kan creëren zonder dat de temperatuur stijgt.

Ionisatierookmelder

Tot slot kennen we de ionisatierookmelder. Een radioactieve bron straalt deeltjes uit in een ionisatieruimte. Daardoor wordt er een stroomkring gegeneerd. Als deze ruimte vol met rook komt te staan, wordt de stroomkring onderbroken. Dit type rookmelder wordt weinig meer gebruikt omdat optische rookmelders betrouwbaarder zijn. Heeft u nog een oud type? Dan adviseren wij u deze te vervangen.

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

Of u een brandmeldinstallatie moet aanschaffen is per situatie verschillend.

We hebben hier een blog over geschreven. Komt er na het lezen van dit blog nog niet uit? Neem dan gerust contact op. Wij zijn ervoor om advies te geven over uw specifieke situatie.

Een eigenaar is zelf verantwoordelijk Onderhoud & controle

voor het onderhoud van zijn brandmeldinstallatie. Dat betekent dat u zelf moet zorgen dat er gecontroleerd wordt volgens de norm en dat de frequentie van de controles juist is. De controles moeten gedaan worden door een gecertificeerde partij.

Certificering

Een brandmeldinstallatiebedrijf is verplicht om te voldoen aan de juiste certificeringen. Een bedrijf kan zich specialiseren in onderhoud en zich laten certificeren voor dat specifieke onderdeel. ATS Nederland is gecertificeerd voor ontwerp, levering, installatie én onderhoud.
Dit betekent dat wij de erkende installateur zijn voor het totale pakket rond brandbeveiliging.

Advies nodig?

Wilt u weten welke brandmeldinstallatie u nodig hebt voor uw pand? Neem dan contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is geheel vrijblijvend. Bel naar 0523 654500

Op de hoogte blijven? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief: