Het nut van een Digitaal Logboek
21 februari 2018

Het nut van een Digitaal Logboek

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw bent u verplicht de veiligheid van uw medewerkers en hun omgeving te beschermen. Belangrijk is daarom dat alle apparaten en installaties in en rondom uw gebouw goed functioneren, volgens de juiste voorschriften. Het regelmatig onderhouden, controleren én beheren van deze installaties en apparaten is cruciaal. Nog belangrijker is dat deze controles worden bijgehouden. Een digitaal logboek kan dan een perfecte oplossing zijn. In dit blog leest u waarom u een logboek bij moet houden en hoe een digitaal logboek u daarbij kan helpen.

Onderhoud, controle en beheer van de installaties
In eerste instantie is het voor uzelf, uw medewerkers en bezoekers belangrijk dat hun (brand)veiligheid wordt gegarandeerd. Daarom moet u met enige regelmaat de installaties onderhouden, controleren én beheren. Daarnaast draagt u een zorgplicht en is in artikel 1:16 van het Bouwbesluit 2012 bepaald dat de aanwezige installaties:

  • Functioneren zoals de voorschriften dat aangeven;
  • Adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd;
  • Zodanig worden gebruikt dat er géén gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat of voortduurt.

Het gaat in dit geval om alle installaties in zowel nieuwbouw als bestaande bouw, zoals blusmiddelen, ontruimingsalarminstallaties en brandmeldinstallaties. Met een logboek kunt u laten zien dat u voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Hiermee kunt u aantonen dat u de installaties beheert, onderhoudt én controleert. Maar ook het onderhoud van installaties als het inbraaksysteem, het camerasysteem en de toegangscontrole is middels een digitaal logboek op eenvoudige wijze bij te houden. Hiermee toont u aan dat u het onderhoud juist uitvoert.

Waarom een digitaal logboek?
Het grote voordeel van een digitaal logboek is dat alle benodigde documenten altijd en vanaf iedere locatie toegankelijk zijn. U kunt namelijk op afstand inloggen, waardoor u gemakkelijk en op ieder moment het onderhoud, de controle en het beheer vast kunt leggen. Ook beschikt u over digitale controlelijsten, waardoor u nooit meer een stap vergeet. Met een digitaal logboek kunt u op een efficiënte manier alle gegevens bewaren, raadplegen en updaten.

Meer weten?
Wilt u ook op een eenvoudige manier het onderhoud, de controles en het beheer van uw installaties vastleggen? Informeer dan eens naar de mogelijkheden van een digitaal logboek bij ons. Wij helpen u graag!

Terug

Op de hoogte blijven? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief: