Is uw camerabeveiliging wel AVG-proof?
13 november 2018

Is uw camerabeveiliging wel AVG-proof?

Voor de veiligheid van uw werknemers en diefstalpreventie kan het belangrijk zijn om cameratoezicht te houden op de werkplek. Maar het plaatsen van camera’s kan veel weerstand oproepen bij werknemers. Gelukkig is er een wet die regelt wat er wel en niet mag. In dit blog leggen we uit waar je aan moet voldoen om verantwoord gebruik te kunnen maken van cameratoezicht.

Is cameratoezicht écht noodzakelijk?

Het moet noodzakelijk zijn om cameratoezicht te houden. Dus het doel, bijvoorbeeld diefstalpreventie, moet niet op een andere manier te bereiken zijn. Daarmee bedoelen we een manier die minder ingrijpend is voor de privacy. Denk daarbij aan het elektronisch beveiligen van gewilde artikelen.

Voer altijd een privacytoets uit

U als werkgever moet ook een privacytoets uitvoeren. Weeg uw belang als werkgever af tegen de belangen en rechten van de werknemer. Deze plannen moet u vooraf bespreken met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad moet instemming geven voor cameratoezicht.

Maak een Data Protection Impact Assessment

Wilt u als werkgever grootschalig, systematisch of heimelijk cameratoezicht inzetten? Dan moet u een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.

Een DPIA houdt in dat u inzicht geeft in de risico’s die de verwerking van gegevens oplevert voor de betrokkenen. En u laat zien welke maatregelen u moet nemen om de risico’s af te dekken. Bijvoorbeeld het veilig opslaan van de data moet beschreven staan in het DPIA.

Houd rekening met de rechten van werknemers en bezoekers

Bezoekers en werknemers hebben rechten. We noemen er enkele:

  • Het recht om vergeten te worden.
  • Het recht om camerabeelden in te zien.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens.

U moet ervoor zorgen dat de inbreuk op privacy zo klein mogelijk is. Er mogen bijvoorbeeld geen camera’s op het toilet geplaatst worden. Ook mogen beelden niet gebruikt worden om werknemers te beoordelen op hun functioneren.
U moet uw personeel en bezoekers laten weten dat er cameratoezicht is. Dit kan bijvoorbeeld door een sticker of een bordje te plaatsen.
Daarnaast moet er schriftelijke informatie voor personeel zijn waarin ze kunnen vinden wie de data beheert, de wijze van proces, hoe lang de beelden bewaard blijven en welke rechten ze hebben.

Bewaar de camerabeelden niet langer dan noodzakelijk

U mag de camerabeeld niet langer dan noodzakelijk bewaren. Dit tot een maximum van 4 weken. Als er een incident is vastgelegd mogen de gegevens bewaard worden totdat het incident is afgehandeld.

Installateurs hebben ook een verantwoordelijkheid

Installateurs zijn bij de aanleg van een camerasysteem ook gebonden aan de AVG. ATS Nederland is daarom helemaal op de hoogte van wat wel en niet mag. We helpen u bij het juist inzetten van cameratoezicht en geven tips hoe zorgt dat u binnen de wet blijft handelen.

Wilt u meer weten over camerabeveiliging en AVG? Neem contact met ons op

Terug

Op de hoogte blijven? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief: