Brandbeveiliging in uw bedrijfspand: zes tips
13 mei 2020

Brandbeveiliging in uw bedrijfspand: zes tips

Ieder jaar worden veel bedrijfspanden verwoest door brand. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal na een brand zo’n vijftig tot zestig procent van de bedrijven failliet gaat. Na twee tot drie jaar loopt dit op tot negentig procent. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat brand een gevaar is voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Een goede brandverzekering is daarom belangrijk, maar nog belangrijker is om vooraf al de juiste maatregelen te treffen. In onze blog geven we u tips hoe u brand kunt voorkomen.

Tip 1: Zet brandbeveiliging op de agenda
Niets is zo belangrijk als bewustzijn. Want bent u zich wel voldoende bewust van brandbeveiliging? Zorg ervoor dat brandbeveiliging onderdeel wordt van uw bedrijfsprocessen en u én uw collega’s regelmatig stilstaan bij het belang van brandbeveiliging.

Tip 2: Zorg dat u voldoet aan wettelijke eisen
Het komt heel vaak voor dat u wettelijk verplicht bent vanuit het Bouwbesluit om een brandmeldinstallatie én ontruimingsinstallatie in uw pand te hebben. Voldoet u hier niet aan, dan pleegt u een economisch delict. De gevolgen hiervan kunnen heel ver gaan. ATS Nederland kan u hierbij helpen. Dit doen we door samen te bepalen waar uw wettelijke verplichtingen liggen. Zo voldoet u aan de wettelijke eisen.

Tip 3: Maak duidelijke procedures
Procedures zijn belangrijk. Zorg voor vaste draaiboeken, wijs verantwoordelijke personen aan en zorg voor duidelijke checklists. Hierdoor weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht, én wat hij of zij van een ander kan verwachten.

Tip 4: Investeer in een branddetectiesysteem
Het vroegtijdig signaleren en bestrijden van brand én het tijdig ontruimen van een pand kan de materiële schade beperken en zelfs mensenlevens redden. Een goed functionerend branddetectiesysteem kan daarom van levensbelang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rook-, vlammen- en thermische melders. Wij kunnen u hiermee helpen.

Tip 5: Zorg dat uw medewerkers regelmatig oefenen
Of dit nu tijdens een brandpreventiecursus of op uw werk is, zorg ervoor dat uw medewerkers regelmatig oefenen met brandblusmiddelen. Brand is een stressvolle situatie. Het is daarom belangrijk dat u en uw medewerkers weten wat ze moeten doen, waar de blusmiddelen staan én hoe ze ermee om moeten gaan. Hierbij is herhaling belangrijk. Daarnaast adviseren wij een aantal keer per jaar brandoefeningen uit te voeren.

Tip 6: Loop brandbeveiligingsmiddelen na
Zorg ervoor dat de brandblussers op een juiste plaats aanwezig zijn én de brandbeveiligingsmiddelen regelmatig worden nagelopen. Controleer of alle nooduitgangen te openen zijn en of uw noodverlichting werkt.

Wij kunnen u helpen met brandbeveiliging
Kortom: u kunt zelf de juiste maatregelen treffen om brand te voorkomen. Zorg voor bewustwording, duidelijke procedures, branddetectiesystemen en regelmatige oefeningen. Al met al best een ingewikkelde klus. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij zorgen ervoor dat de brandbeveiliging in uw bedrijfspand optimaal is. Neem gerust contact met ons op.

Terug

Op de hoogte blijven? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief: